Ing. arch. Rohoňová Eva

obrázok

Narodený
Piešťany

Pôsobnosť
Piešťany

Typ autority
Architektka, organizátorka Dňa architektúry v Piešťanoch.

Životopis
Narodila sa v Piešťanoch, štúdium ukončila v roku 2012 na Českom vysokom učení technickom v Prahe, Fakulte architektúry. Jej diplomový projekt bol venovaný návrhu nového letiskového terminálu v Piešťanoch. Rok študovala na Ecole Nationale Supérieure d'Architecture Paris-Val de Seine. V Piešťanoch každoročne organizuje medzinárodné podujatie Deň architektúry. V súčasnosti pracuje pod vedením architekta Marcela Zachara v Piešťanoch. Spolupracuje na projekte Mestská akupunktúra, ktorého zámerom je priniesť nový pohľad na verejné priestory Piešťan. Podieľa sa tiež na činnosti iniciatívy Piešťanský okruh spájajúcej ľudí, ktorí chcú žiť v moderných a dobre spravovaných Piešťanoch.

Odkazy


Top