Doc. MUDr. Stodola Ivan (1888 - 1977)

obrázok

Narodený
10. 03. 1888, Liptovský Mikuláš

Dátum a miesto úmrtia
26. 03. 1977, Piešťany

Pôsobnosť
Piešťany, Praha, Bratislava, Liptovský Mikuláš

Typ autority
Autor, Lekár, ktorý sa v dôchodkovom veku žijúc v Piešťanoch venoval literárnej tvorbe, dramatik a spisovateľ.

Citácia
Kronika mesta Piešťany, r. 1977, 1992

Životopis
Narodil sa 10. marca 1888 v Liptovskom Mikuláši v známom, národne orientovanom rode Stodolovcov. Stredoškolské štúdiá absolvoval na Evanjelickom lýceu v Kežmarku, kde v roku 1906 aj zmaturoval. Následne študoval na Lekárskej fakulte v Budapešti, štvrtý ročník štúdií absolvoval v Berlíne. V Budapešti sa aktívne zúčastňoval činnosti Slovenského spolku. Ešte počas štúdií absolvoval ročnú vojenskú službu vo Viedni a Salzburgu. Titul MUDr. získal v roku 1913. V roku 1914 si otvoril lekársku prax v Liptovskom Mikuláši. Počas prvej svetovej vojny pôsobil ako vojenský lekár na ruskom fronte. Po vojne sa vrátil do rodného mesta, kde až do roku 1934 pôsobil ako župný a neskôr hlavný župný lekár. V rokoch 1934 - 1938 pracoval ako zdravotný inšpektor Krajinského úradu v Bratislave, v rokoch 1938 - 1939 bol ministerským radcom na Ministerstve zdravotníctva v Prahe, v rokoch 1939-1948 pôsobil ako riaditeľ Štátneho zdravotno-sociálneho ústavu v Bratislave. V roku 1946 sa habilitoval na docenta sociálnej patológie. V roku 1951 ho neoprávnene obvinili z nezodpovedného narábania s verejnými prostriedkami, bol nespravodlivo odsúdený a väznený, na základe amnestie po dvoch rokoch prepustený. Po občianskej rehabilitácii pracoval v roku 1954 len krátky čas ako lekár zdravotníckej výchovy a osvety Okresného ústavu národného zdravia v Piešťanoch. Ešte v tom istom roku nastúpil do dôchodku a venoval sa literárnej tvorbe. Je autorom známych komédií (napr. Čaj u pána senátora, Jožko Púčik a jeho kariéra, Keď jubilant plače ...). Napísal jednu tragédiu (Bačova žena), historické romány (Kráľ Svätopluk, Marína Havranová...). V Piešťanoch žil od roku 1954 až do konca života. Bol čestným predsedom miestnej organizácie Matice slovenskej (r. 1968). Zomrel 26. marca 1977. K tejto smutnej udalosti sa v Kronike mesta Piešťany uvádza: „Rozlúčka so zosnulým bola v Hviezdoslavovom divadle v Bratislave. Nebohý bol spopolnený v krematóriu v Slávičom údolí v Bratislave. Smútočného aktu sa zúčastnila delegácia Mestského národného výboru v Piešťanoch, ako aj mnohí obyvatelia Piešťan.“ Je pochovaný na Národnom cintoríne v Martine.
Ivan Stodola počas svojho života v Piešťanoch patril k vášnivým čitateľom i k pravidelným návštevníkom mestskej knižnice. Jeho dom je dnes označený pamätnou tabuľou s bustou a jeho meno nesie aj jedna z piešťanských ulíc. V Kronike mesta Piešťany sa uvádza: „Pri príležitosti otvorenia kúpeľnej sezóny 1992 v Piešťanoch bol slávnostne odhalený pamätník dramatikovi Ivanovi Stodolovi, ktorý žil dlhé roky v Piešťanoch. Autorom portrétu dramatika bol akad. sochár Valér Vavro a autorom výtvarného riešenia a osadenia pamätníka bol akad. sochár L. Sulík. Na pamätnej tabuli je text: „V tomto dome žil a tvoril v r. 1954 – 1977 MUDr. Ivan Stodola (1888 – 1977) významný slovenský dramatik“. Pamätník bol osadený na dome č. 7 na Nám. SNP v Piešťanoch, v ktorom I. Stodola žil. Na slávnostnom odhalení pamätníka mal slávnostný príhovor primátor mesta Ing. V. Hájovský. V kultúrnom programe vystúpil Piešťanský komorný orchester. Večer sa uskutočnilo v Dome umenia SF divadelné prestavenie hry I. Stodolu „Čaj u pána senátora“. Tiež sa uskutočnila výstava o živote a diele I. Stodolu v piešťanskej Mestskej knižnici.“
Ivan Stodola sa zúčastnil bojov 1. svetovej vojny. Slovenská národná knižnica realizuje digitalizáciu fotografií, filmov a písomnosti Slovákov z tohto obdobia a zapája ich tak do paneurópskej digitálnej knižnice www.europeana1914-18.eu. Súčasťou digitálnej zbierky sú aj fotografie zachytávajúce Ivana Stodolu v ťažkých časoch vojny.

Odkazy

Knihy (14)

Ocenenia
Medaila J. E. Purkyně
Národný umelec

Top