Poď z ulice do knižnice - IV. ročník

obrázok
Aj v roku 2019 zameriavame našu pozornosť na klesajúcu schopnosť mladej generácie čítať a rozumieť čítanému. Práve štvrtým ročníkom projektu Poď z ulice do knižnice chceme u detí v predškolskom a školskom veku podporiť osvojenie si základných zručností potrebných pre ďalší rozvoj ich osobnosti. V spolupráci s rodičmi a prostredníctvom zaujímavých aktivít chceme prispieť k budovaniu pozitívneho vzťahu detí ku knihe a položiť tak základy ich celoživotného vzdelávania. Cez pripravované aktivity sa aj deti mladšieho školského veku budú môcť zoznámiť so zaujímavými knižkami a rozvíjať tak svoju čitateľskú gramotnosť a schopnosť čítania s porozumením.
Ústrednou aktivitou projektu bude cyklus podujatí s názvom Zahrajme sa s knižkou – interaktívne predstavenia pre batoľatá a ich rodičov. Pripravujeme výtvarnú súťaž pre žiakov materských škôl, zrealizujeme literárno-výtvarné dielne, kreatívne workshopy, zážitkové čítania a divadelné predstavenia. Veríme, že rodiny s deťmi náš interaktívny program s množstvom pútavých aktivít zaujme a využijú možnosť spoločne tráviť čas hodnotným a obohacujúcim spôsobom práve v inšpiratívnom prostredí našej knižnice.
Projekt bude prebiehať od apríla do decembra 2019. Partnermi projektu sú Materské centrum Úsmev a Vydavateľstvo Buvik. Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia, ktorý projekt podporil z verejných zdrojov.
Autor: Mestská knižnica mesta Piešťany Dátum: 16. 03. 2019

Top