Výstava Je to jednoduché ako detský mlynček

obrázok
V priestoroch Piešťanského informačného centra bola v utorok 26. marca 2019 otvorená nová výstava s názvom Je to jednoduché ako detský mlynček. Návštevníci na nej mohli vidieť obrazy hracích plánov a stolových hier od najstarších čias až po súčasnosť. Počas vernisáže autor výstavy, výtvarník Ján Turinič, previedol návštevníkov celou výstavou a k jednotlivým exponátom im podal podrobný výklad. Vystavené exponáty boli zapožičané zo zbierok Múzea Balisa v Bratislave a výstava bola realizovaná v spolupráci s OZ Matica osvety.
Múzeum Balisa vzniklo v novembri 2011. Jeho poslaním je bezprostredne uchovávať cenné zbierky, ktoré sú obrazom doby minulej aj súčasnej. Vo svojom zbierkovom fonde sústreďuje hodnotné exponáty, ktoré potešia bežného návštevníka, ako aj znalca histórie a umenia. Vzniku Múzea Balisa predchádzala dlhodobá a cieľavedomá zberateľská činnosť. Zostavovanie terajších zbierok začalo v 80. rokoch minulého storočia. Podarilo sa zhromaždiť pomerne veľa zaujímavých predmetov aj autentických dokumentov, ktoré sú súčasťou zbierkového fondu múzea. Múzeum Balisa nemá v súčasnosti trvalú expozíciu. Svoje zbierky sprístupňuje len na príležitostných výstavách. Podstatnú časť zbierok Múzea Balisa predstavuje rozsiahly súbor stolových hier a hracích plánov, časť hracích plánov je vytvorená v podobe obrazov. Mnohé hracie plány sú považované vďaka svojim rozmerom, námetom i spôsobom vyhotovenia za unikátne. Stolové hry sprevádzajú ľudí od najstarších dôb ľudskej civilizácie až po dnešok. Vystavené hracie plány sa delia na niekoľko tematických skupín: mlynčeky, neúplné mlynčeky, mlynčekové hry, mlyny, dámové hry, šachové hra, žrebovacie hry, novodobé hry a neznáme hry pochádzajúce zo staroveku. Zaujímavou časťou zbierky sú hracie plány stolových hier, ktoré boli inšpirované rôznymi nevysvetliteľnými úkazmi.
Múzeum Balisa uchováva a ochraňuje predmety predstavujúce vzťah človeka k okolitému svetu, v ktorom prebýva. Muzeálne prvky sprítomňujú svet konkrétnych ľudí žijúcich v súčasnosti i v časoch dávno minulých. Zbierkové predmety uchovávané v Múzeu Balisa predstavujú cenný zdroj inšpirácie pre súčasnosť i budúcnosť.
Autor: Piešťanské informačné centrum Dátum: 28. 03. 2019

Top