S vami nie som sám

obrázok
Mestská knižnica mesta Piešťany vyhlasuje celoslovenskú výtvarnú súťaž pre žiakov špeciálnych základných škôl a centier voľného času pri špeciálnych základných školách s názvom S VAMI NIE SOM SÁM.

Cieľ súťaže:
Inšpirovať deti k tvorivej činnosti a vytvoriť im dostatočný priestor na sebavyjadrenie

Téma súťaže:
Všetko, čo ma robí šťastným - rodina, kamaráti, zvieratká, aktivity...

Technika súťažných prác:
Maľba, kresba, grafika, tuš, kombinovaná technika

Súťažné kategórie:
Kategória jednotlivcov
Kategória kolektívov

Podmienky súťaže:
Jednotlivec alebo kolektív môže do súťaže zaslať iba jednu výtvarnú prácu. Stierateľný materiál je potrebné zafixovať, aby nedošlo k prípadnému znehodnoteniu diela. Práce neprelamovať a riadne ich označiť na zadnej strane s uvedením súťažnej kategórie. Ak bude do súťaže prihlásené kolektívne dielo, v prihláške je nutné uviesť údaje o pedagógovi v rozsahu: titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty (e-mail); v prípade prihlásenia jednotlivca okrem údajov o pedagógovi aj meno a priezvisko žiaka.

Harmonogram súťaže:
Vyhlásenie súťaže: 1. september 2019
Uzávierka súťaže: 15. november 2019
Autor: Mestská knižnica mesta Piešťany Dátum: 01. 09. 2019

Top