Najkrajšia kniha a propagačný materiál Slovenska za rok 2018

obrázok
Výstava Najkrajšia kniha a propagačný materiál Slovenska za rok 2018 sa konala od 16. mája do 6. júna 2019 v priestoroch Piešťanského informačného centra. Prestížnu súťaž obrazových a obrazovo-textových kníh a propagačných materiálov o Slovensku, slovenských krajoch, regiónoch, mestách a obciach organizuje Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov súčasne s osvedčeným podujatím Najkrajšie kalendáre Slovenska. Oslovuje všetkých tvorcov a vydavateľov, mestské úrady, obecné úrady, úrady samosprávnych krajov, neziskové organizácie, firmy, školy, múzeá, vydavateľstvá, tlačiarne, reklamné agentúry i autorov diel, ktorí prostredníctvom tohoto, súťažného a výstavného podujatia môžu propagovať svoj subjekt a svoje produkty. Do súťaže môžu prihlásiť obrazové (fotografické) a obrazovo-textové knihy, brožúry, prospekty, skladačky, leporelá, pexesá, plagáty, ktoré vydali v posledných troch rokoch pred rokom prihlášky, ak už neboli v predošlých ročníkoch súťaže ocenené. Cieľom súťaže je prispieť k zvyšovaniu estetickej úrovne obrazových a obrazovo – textových kníh a iných propagačných materiálov o Slovensku a jeho územných častiach: krajoch, regiónoch, mestách a obciach, aby boli rovnocenné úrovni propagačných produktov vychádzajúcich v starých členských štátoch Európskej únieNajkrajšie fotografické knihy o Slovensku a ďalšie propagačné materiály sú potom vystavené spolu s najkrajšími kalendármi, v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici a neskôr putujú po vybraných mestách SR, aby ich mohli obdivovať ľudia v rôznych kútoch našej republiky.
Autor: Katarína Klusová Dátum: 16. 06. 2019

Súvisiace korporácie


Top