Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik, *21. júla 1880 - ┼ 4. mája 1919

obrázok
V poradí druhá putovná výstava Nadácie Milana Rastislava Štefánika - panelová výstava "Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik, 21.7.1880 - 4.5.1919" bola sprístupnená v Piešťanskom informačnom centre. Výstava sprevádza návštevníka Štefánikovým životom, dielom a odkazom na dvanástich paneloch:
- Úvodný panel
- Rodisko, 1880 - 1886
- Štúdiá, 1886 - 1904
- Vedec a diplomat, 1904 - 1915
- Diplomat a vojak, 1915 - 1919
- Organizátor čs. légií - Rusko, 1914 - 1917
- Organizátor čs. légií - Rusko, 1917 - 1919
- Organizátor čs. légií - Francúzsko, 1914 - 1918
- Organizátor čs. légií Taliansko, 1917 - 1918
- Tragický záver života a mohyla na Bradle, 1919 - 1928
- Pamätník v Bratislave, 1938 - 2009
- Odkaz a pamiatka v národe
Výstava priblížila množstvo zaujímavých exponátov viažúcich sa k životu tohto velikána (busta, obrazy, fotografie, uniforma, puška, knihy o Štefánikovi z r. 1923, 1928, 1958, mince, medaile, poštové známky či papierové platidlá s vyobrazením tejto osobnosti. Hlavným organizátorom bola Nadácia Milana Rastislava Štefánika. Návštevníci ju mohli vidieť v termíne 12. júna - 4.júla 2019.
Autor: Katarína Klusová Dátum: 16. 07. 2019

Top