64. music festival Piešťany

obrázok
V piatok 31.mája 2019 otvoril historicky druhý najstarší hudobný festival na Slovensku Music festival Piešťany (mfP) svoj 64. ročník. Hlavnými usporiadateľmi mfP 2019 bol Umelecký súbor Lúčnica – Dom umenia Piešťany, Mesto Piešťany, Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany. Hlavným leitmotívom tohto ročníka bolo pripomenutie si okrúhlych výročí umeleckých telies a osobností, ktoré formovali slovenskú hudobnú kultúru. Na pódiu Domu umenia vystúpil so slávnostným koncertom Symfonický orchester Vysokej školy múzických umení v Bratislave, ktorý si pripomenul 70. výročie založenia našej prvej vysokoškolskej umeleckej inštitúcie. Po tomto slávnostnom otvorení patrilo pódium Domu umenia Umeleckému súboru Lúčnica, ktorý sa predstavil v tanečno-hudobnom galaprograme nazvanom Z tvorby prof. Štefana Nosáľa. Polstoročnicu svojej existencie si pripomenula Štátna filharmónia Košice, ktorá vystúpila 15. júna vo veľkej sále piešťanského Domu umenia po vyše 35 rokoch. Slovenský ľudový umelecký kolektív pri príležitosti 70. výročia svojho vzniku predstavil 2. júla svoj narodeninový gala program. Slovenská filharmónia sa predstavila spolu so svojim Speváckym zborom, sólistami, klaviristom a generálnym riaditeľom v jednej osobe, prof. Mariánom Lapšanským, v záverečnom koncerte festivalu dňa 8. júla. Okrem Piešťan si mohli festivalové koncerty vypočuť aj diváci v Hlohovci v nádhernom Empírovom divadle a v Novom Meste nad Váhom. Výnimočným podujatím, ktoré je bonusom pravidelne prenášaných operných titulov na veľké plátno, bolo v tomto roku baletné show Veľkého divadla v Moskve v inscenáricách Carmen a Petruška. Už tradične sa uskutočnilo aj jedno komorné podujatie v elegantnom prostredí hotela Thermia Palace na Kúpeľnom ostrove, v ktorom zazneli v podaní rodákov zo Slovenska žijúcich a pôsobiacich v zahraničí skladby post-romantických skladateľov z prelomu 19. a 20. storočia. Koncert Mariany a Petra Hochelovcov v Hudobnom pavilóne určite patril k obľúbenej rade ľahšieho žánru oddychových koncertov, určených najmä kúpeľným hosťom a návštevníkom Piešťan. Festival sa konal pod záštitou ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej v dňoch 31.5. - 8.7.2019. Sprievodnými podujatiami festivalu popri hudobných podujatiach boli i výtvarné a fotografické výstavy.Autor: Katarína Klusová Dátum: 16. 07. 2019

Top