Les ukrytý v knihe 2021

obrázok
Od roku 1952 je apríl označovaný za mesiac lesov a naša knižnica sa počas tohto mesiaca tradične zapája do projektu s názvom Les ukrytý v knihe, ktorý pripravuje Národné lesnícke centrum Zvolen v spolupráci s partnerom LESY SR, štátny podnik.
Táto celoslovenská kampaň je zameraná na zvýšenie čitateľskej a prírodovednej gramotnosti žiakov základných škôl prostredníctvom kníh. Za normálnych okolností boli miestom realizácie projektu knižnice, no jedenásty ročník sa prenesie do online prostredia. My sa zapojíme prostredníctvom online podujatí pre širokú verejnosť i živých streamov určených pre žiakov základných škôl. Pripravujeme prezentácie kníh a literárno-výtvarné workshopy.
Okrem nás sa do projektu môžu zapojiť aj všetky školopovinné deti. Všetky informácie nájdete na webstránke Lesná pedagogika.
Autor: Mestská knižnica mesta Piešťany Dátum: 15. 04. 2021

Top