Putovanie Slovenskom

obrázok
Knižnica si v roku 2021 na letné a jesenné mesiace pripravila projekt Putovanie Slovenskom s podnázvom Kultúrou za poznaním našej krajiny. Prostredníctvom kultúrnych aktivít vytvoríme priestor na spoznávanie významných geografických, historických, architektonických a literárnych zaujímavostí Slovenska prostredníctvom určených ako doplnok vyučovania žiakov I. stupňa ZŠ. Detským i dospelým návštevníkom sprostredkujeme nové poznatky o vybraných mestách, pamätihodnostiach a zaujímavých prírodných lokalitách krajiny. Zároveň vytvoríme priestor na pozitívne trávenie voľného času pre rodiny s deťmi a inšpirujeme ich k návšteve zaujímavých lokalít v regióne, v ktorom žijú.

V rámci projektu sa deti a dospelí môžu tešiť na prezentácie kníh o Piešťanoch a okolí, prezentácie významných osobností viažucich sa k Piešťanom a regiónu, turistických zaujímavostí pre dospelých (náučné chodníky, dramatizované ukážky z kníh, literárno-výtvarné a architektonické workshopy, cyklocesty, rozhľadne, hrady, zámky, kúpele a iné), tematické vychádzky i online podujatia.

Hlavnou aktivitou je výstava veľkoplošných ilustrácií slovenskej výtvarníčky Márie Nerádovej na motívy detskej knihy Poďme objavovať Slovensko. Prostredníctvom ilustrácií a ich detailov z kníh náučnou a vtipnou formou detským i dospelým návštevníkom priblížujeme významné geografické, historické, architektonické a literárne zaujímavosti Slovenska. Návštevníci spoznávajú napríklad slovenské hrady, zámky, hory, jazerá, jaskyne, múzeá, kúpele, bane, mestá a iné. Výstava má množstvo sprievodných podujatí - prezentácie kníh, osobností, turistických zaujímavostí, workshopy, komentované prehliadky.

Prínosom projektu pre obyvateľov je spoznávanie krajiny, zvýšenie povedomia o zaujímavostiach Slovenska, Piešťan a ich okolia (tematické vychádzky) cez kultúru. Návštevníkom ponúkame možnosť všeobecného vzdelávania v histórii, geografii, cestovnom ruchu. Prezentáciou literatúry v mnohých podobách podporujeme rozvoj čitateľskej gramotnosti u detí a mládeže, vytvoríme priestor pre diskusiu o nových prístupoch a formách rozvíjania literárno-výchovnej práce s deťmi.

Projekt realizujeme s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja.
Dátum: 01. 07. 2021

Top