Ivan Stodola

obrázok
V dňoch, keď sme si pripomenuli 130. výročie narodenia významného slovenského dramatika a spisovateľa doc. MUDr. Ivana Stodolu, pripravila Mestská knižnica mesta Piešťany výstavu venovanú spomienke na jeho tvorbu.
Ivan Stodola sa presťahoval do Piešťan v roku 1954. Najprv tu pracoval ako lekár zdravotníckej výchovy a osvety Okresného ústavu národného zdravia, avšak ani nie o celý rok nastúpil do dôchodku a venoval sa literárnej tvorbe. Počas rokov prežitých v Piešťanoch písal knihy spomienkového, autobiografického charakteru (napr. Bolo ako bolo; Náš strýko Aurel; Z každého rožka troška a ďalšie).
Stodola sa v Piešťanoch aktívne zapájal do spoločenského a kultúrneho života. Bol tu čestným predsedom MO Matice slovenskej. V roku 1969 pri príležitosti osláv 50. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika predniesol na spomienkovom večere v liečebnom dome Slovan prejav. V Piešťanoch žil až do svojej smrti (r. 1977).
Počas svojho života v Piešťanoch patril Ivan Stodola k vášnivým čitateľom i k pravidelným návštevníkom mestskej knižnice. Jeho dom na Námestí SNP je dnes označený pamätnou tabuľou s bustou a jeho meno nesie aj jedna z piešťanských ulíc.
Výstava pripravená v spolupráci s Divadelným ústavom Bratislava predstavila významné Stodolove dramatické diela a ich inscenovanie v našich profesionálnych divadlách. Kurátorom výstavy bol Martin Timko. Návšteníci ju mohli vidieť v dvoch termínoch a to od 20.11.2020 do 15.12.2020 v priestoroch Mestskej knižnice mesta Piešťany a od 1.2.2021 do 30.4.2021 v Piešťanskom informačnom centre na Pribinovej ul.
Autor: Katarína Klusová Dátum: 09. 05. 2021

Súvisiace osobnosti


Top