Kolonádový most - premena v čase

obrázok
V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva pripravilo Mesto Piešťany v spolupráci s Balneologickým múzeom Imricha Wintera a Piešťanským informačným centrom prednášku o minulosti, súčasnosti a budúcnosti mosta s PhDr. Vladimírom Krupom, riaditeľom Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch. Podujatie sa konalo priamo na Kolonádovom moste 28. septembra o 18.30 h.
Kolonádový most, tiež Sklený most, je národná kultúrna pamiatka nachádzajúca sa v meste Piešťany nad riekou Váh. Dielo architekta prof. Emila Belluša patrí k vrcholu funkcionalistickej architektúry Slovenska. S myšlienkou vytvoriť most prišiel nájomca piešťanských kúpeľov Ľudovít Winter. V roku 1933 bola osadená na moste socha Barlolámača podľa návrhu Róberta Kuhmayera. Nápisy na priečeliach navrhol vtedajší archivár Krajinského úradu v Bratislave historik Daniel Rapant. Zo strany od mesta je to SALUBERRIMAE PISTINIENSIS THERMAE /Najuzdravujúcejšie piešťanské kúpele/, ide o názov latinskej básne z roku 1642 napísanej Adamom Trajanom. Zo strany ostrova je to SURGE ET AMBULA /Vstaň a choď/, pochádza z evanjelia podľa Matúša, v ktorom Ježiš uzdravuje ochrnutého. Umeleckú výzdobu skiel, lepty do skla PIESNE DETVY a NA SALAŠI, vytvoril akademický maliar Martin Benka. V apríli 1945 nemecká armáda zničila podstatnú časť mosta. Neskôr bol most obnovený podľa pôvodného projektu. V súčasnosti má už len funkciu kolonádovej pešej zóny. Je najdlhším krytým mostom na Slovensku.
Autor: Katarína Klusová Dátum: 04. 10. 2021

Top