Miloš Kopták – ilustrácie

obrázok
V nádhernom prostredí hotela Thermia Palace sa od 15. októbra 2020 do 15. januára 2021 konala výstava Miloš Kopták – ilustrácie. Ubytovaní hostia i návštevníci hotela si mohli prezrieť ilustrácie Miloša Koptáka z knihy Jána Uličianskeho Malá princezná. Malá princezná je rozprávkový príbeh o tradičných hodnotách zasadený do moderného prostredia našich každodenných životov. Výtvarník, akademický maliar, autor ceny Zázračný oriešok 2008 Miloš Kopták študoval literatúru a výtvarnú výchovu na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, neskôr grafiku a knižnú ilustráciu na VŠVU v Bratislave. V rámci knižnej tvorby spolupracuje aj s českými autormi - je autorom ilustrácií k veršovanému atlasu húb Petra Maděru Houbeles pictus, ako aj výberu z poézie Vladimíra Vokolka Lidské klubíčko. Je nositeľom mnohých domácich i zahraničných ocenení – Grand Prix Vox humanita Ostrava – 1994, Cena rektora za najlepšiu diplomovú prácu Grand Prix Ľudová Banka – 1997, Grand Prix Gaz de France – 1997, Zlatá stuha 2006, Najkrajšia kniha roka, zima 2003, Najkrajšie ilustrácie roka, Praha – 2007, Cena Ľudovíta Fullu – 2009. Jeho ilustrácie vystavené v Hoteli Thermia Palace vtiahli návštevníkov výstavy do neobyčajného príbehu MALEJ PRINCEZNEJ, inšpirovanej Exupéryho MALÝM PRINCOM. Ilustrácie prinášajú obraz nášho sveta očami dieťaťa, ktoré sa ocitne niekde MEDZI... Medzi BYTÍM a NEBYTÍM... Organizátorom výstavy bola Mestská knižnica mesta Piešťany v spolupráci s Ensana Thermia Palace Health Spa Hotel *****.

Autor: Katarína Klusová
Dátum: 21. 01. 2021

Top