Mgr. art. Šurin Stanislav (1971)

obrázok

Narodený
17. 01. 1971, Trnava

Typ autority
Organista

Životopis
Stanislav Šurin študoval hru na organe na Konzervatóriu v Bratislave, na Diecéznom konzervatóriu vo Viedni, na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede prof. Ivana Sokola a súkromne u Johanna Trummera v Grazi.

Ako organista účinkoval na mnohých mediálnych prenosoch bohoslužieb (inauguráciách slovenských prezidentov, návštev pápeža Jána Pavla II. atď). Spolupracuje s poprednými domácimi aj zahraničnými sólistami, ansámblami a orchestrami. Ako sólista uviedol s orchestrom Slovenskej filharmónie viaceré skladby pre organ a orchester. Sólisticky účinkoval pri premiérovom uvedení Janáčkovej Glagolskej omše na Tchajwane v roku 2000 s National Symphony Orchestra Taiwan. Organové recitály hral vo viacerých štátoch Európy, v USA, Mexiku a v Kanade.

Sólové organové CD nahral v katedrále rakúskeho mesta Graz, v Schubertkirche vo Viedni a v Trnavskej katedrále. Spolupracuje so Slovenským rozhlasom a Slovenskou televíziou. Je zakladateľom a organizátorom organových festivalov v Trnave, Piešťanoch, Skalici a v Bratislavskej katedrále.

V rokoch 1999-2002 bol šéfredaktorom Adoramus Te – časopisu pre duchovnú hudbu. Publikuje v oblasti organa a cirkevnej hudby. V rokoch 2006-2008 pôsobil vo funkcii Diecézneho hudobníka Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Pôsobí ako poradca pri opravách a rekonštrukciách historických organov (Bazilike sv. Mikuláša v Trnave) a pri stavbe nových organov (napr. Slovenská filharmónia, Dóm sv. Martina v Bratislave). Hru na organe vyučuje na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

V poslednej dobe sa venuje aj kompozícii. Je autorom Trnavskej omše a viacerých skladieb na duchovné a liturgické texty. V roku 2011 vydal Spolok sv. Vojtecha spevník s jeho liturgickými kompozíciami Antifóny a duchovné piesne. Zhudobnil aj texty francúzskych a slovenských básnikov, predovšetkým Miroslava Válka. Viaceré z jeho kompozícií boli vydané na CD nosičoch.

Zdroj: www.surin.organfestival.eu


Top