POĎ Z ULICE DO KNIŽNICE II.

obrázok
Cieľom druhého ročníka projektu Poď z ulice do knižnice bolo osloviť skupinu najmladších čitateľov a ich rodičov zaujímavými aktivitami, vzbudiť záujem o knihu a čítanie, umožniť deťom rozvíjať svoju tvorivosť a fantáziu, ponúknuť deťom i dospelým návštevu knižnice netradičnou formou a cez atraktívnu ponuku prilákať aj ďalších nových čitateľov.
Náplňou projektu boli rozmanité aktivity cielene zamerané na jednotlivé skupiny našich návštevníkov - tvorivé workshopy a interaktívne dramatizácie na motívy knižných predlôh, zážitkové čítania, divadelné dramatizácie, literárno-výtvarné workshopy a pod. Projekt zároveň vytvoril alternatívu pozitívneho trávenia času detí, ktoré nemali po škole čo robiť, resp. navštevovali družinu či školský klub a pripravil pre ne zaujímavú činnosť.
Zámerom projektu Poď z ulice do knižnice bolo reagovať na klesajúcu schopnosť mladej generácie čítať a rozumieť čítanému. Pozornosť sme sústredili na skupinu detí v predškolskom veku, kedy si dieťa osvojuje základné zručnosti potrebné pre ďalší rozvoj jeho osobnosti. V spolupráci s rodičmi a prostredníctvom zaujímavých aktivít sa nám podarilo prispieť k budovaniu pozitívneho vzťahu detí ku knihe a položiť tak základy ich celoživotného vzdelávania. Jednotlivé podujatia projektu sa stretli s úspechom predovšetkým u detí predškolského a mladšieho školského veku, no ocenili ich aj rodičia, starí rodičia, pedagógovia a vychovávatelia základných i špeciálnych škôl.
Projekt sa realizoval v termíne od 15. apríla 2017 do 31. januára 2018.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Autor: Drahomíra Moretová Dátum: 10. 01. 2018

Top