Neodíď nám, rozprávočka...

obrázok
Mestská knižnica mesta Piešťany spolu s partnermi (Literárne informačné centrum, Bibiana, Medzinárodný dom umenia pre deti, vydavateľstvá Buvik, Slovart, SPN – Mladé letá, Tatran, Ikar, RTVS a Městská knihovna v Praze) vyhlásila koncom roka 2017 výtvarnú súťaž pre žiakov 1. – 5. ročníka základných škôl, špeciálnych škôl, základných umeleckých škôl a školských klubov s názvom „Neodíď nám, rozprávočka...“.
Témou súťaže bolo ľubovoľnou výtvarnou technikou stvárniť svoj obľúbený príbeh, rozprávku, či básničku Pavla Dobšinského alebo Boženy Němcovej. V tomto roku obe naše krajiny slávia významné jubileum – sté výročie od vzniku našej spoločnej republiky. Jedným z našich príspevkov k oslavám storočnice Československa bol aj X. ročník medzinárodného festivalu Zázračný oriešok. Práve na ňom sme si pripomenuli 190. výročia narodenia slovenského rozprávkara Pavla Dobšinského a 156. výročie narodenia českej spisovateľky Boženy Němcovej. A práve na ňom sme aj vyhlásili víťazov výtvarnej súťaže Neodíď nám, rozprávočka...
Do súťaže bolo zaslaných až 1332 detských prác zo 79 škôl, z toho bolo 5 škôl z Českej republiky. Z nich porota vybrala tie najlepšie a udelila celkovo 37 cien a 23 čestných uznaní. Slávnostné vyhlasovanie víťazných prác a udeľovanie ocenení sa konalo v priestoroch Elektrárne Piešťany v stredu 23. mája 2018 počas X. ročníka festivalu Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. Zoznam všetkých ocenených prác nájdete v prílohe.
Víťazné práce boli vystavené do 31. mája 2018 v priestoroch Elektrárne Piešťany.
Autor: Drahomíra Moretová Dátum: 30. 05. 2018

Top