Pražská jar 1968 (výstava)

obrázok
Sto rokov spoločného štátu Čechov a Slovákov je príležitosťou na pripomenutie si mnohých významných míľnikov našej spoločnej histórie. K nim nesporne patrí obdobie od konca roku 1967 až po okupáciu Československa v auguste 1968, ktoré je známe pod názvom Pražská jar. Bolo to obdobie postupného uvoľňovania politickej situácie a pokusu o reformu socialistického systému tzv. zavádzaním „socializmu s ľudskou tvárou.“
Práve tomuto obdobiu Pražskej jari je venovaný rovnomenný výstavný projekt, ktorý pripravili České centrá pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa.
Aj v našej knižnici sme sprístupnili širokej verejnosti výstavu Pražská jar 1968, ktorá je inštalovaná na Oddelení pre dospelých v období od 11. júla do 9. augusta 2018.
Na výstave sa dozvieme o atmosfére uvoľňovania v Československu od roku 1962 po oficiálnej revízii politických procesov v 50. rokoch, zaspomíname na obrovský svetový úspech našej krajiny na výstave Expo Brusel 1958, ale pozrieme si aj informácie o dianí v umení - v časti Alternatívna hudobná a filmová scéna, študentské happeningy, nevynímajúc výtvarné umenie a dizajn tohto obdobia. Historicky zaujímavou časťou výstavy je panel o politických zmenách po rezignácii prezidenta Novotného a nástupe Dubčeka a reformnom dianí v Československu, ktoré stopla okupácia spojeneckými vojskami v auguste 1968. Výstava mapuje aj dôsledky okupácie - normalizáciu, vznik exilu a samizdatovej komunity.

"V súčasnej globalizovanej, tzv. postfaktickej dobe sa 60. roky v Československu ukazujú prevažne ako fenomén vzbudzujúci nostalgiu a retromániu, napriek tomu, že sa v nich stále odohrávali politické procesy a tajná polícia sa usilovala kontrolovať všetky slobodné spoločenské aktivity. Na mnohých miestach sveta sa aj dnes dejú rôzne bezprávia a rôzne mocnosti nerešpektujú práva ľudí. Aj preto by sa päťdesiate výročie Pražskej jari 1968 mohlo stať sviatkom pamäti na každé bezprávie."

Organizátor projektu: České centrá
Autorka projektu a kurátorka: Lenka Lindaurová
Odborná supervízia: Jiří Suk
Preklad: Petra Darovcová, Zuzana Devaliere
Grafika: Petr Bosák, Robert Jansa
Skeny: Marvil
Spolupráca: Česká televízia, Česká tlačová kancelária, Dobrovické múzeá, Zdeněk Harapes, Masarykov ústav a archív Akadémie vied Českej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí, Múzeum hlavného mesta Prahy, Múzeum T. G. Masaryka v Lánoch, Nadácia Langhans Praha, Národný filmový archív, Národná galéria v Prahe, Národná knižnica, Národné múzeum, Národné technické múzeum, Pamätník národného písomníctva, Poštové múzeum, Slovenská národná galéria, Tyršov dom, Umeleckopriemyselné múzeum Praha, Vojenský historický ústav Praha a Bratislava.

Autor: Drahomíra Moretová Dátum: 31. 07. 2018

Top