VITAJTE V NAŠOM SVETE VI.

obrázok
Cieľom 6. ročníka projektu VITAJTE V NAŠOM SVETE je ponúknuť ľuďom so zdravotným a sociálnym znevýhodnením komunikačný most a prostriedok integrácie do väčšinovej spoločnosti. Prostredníctvom rôznych informačných, literárnych, dramatických či výtvarných aktivít chceme vytvoriť priestor pre vzdelávanie a vzájomné spoznávanie zdravých a znevýhodnených, rozvíjať u detí schopnosť citlivého vnímania odlišností a touto cestou prispieť k prevencii diskriminácie.
Náplňou projektu sú rozmanité podujatia - prezentácie kníh, zážitkové čítania, besedy s autormi, ktorí vo svojich knihách prezentujú inakosť, tvorivé dielne, workshopy dramaterapie, arteterapie, predstavenia divadelných súborov i prehliadky tvorivosti handicapovaných.
Projekt sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
Termín realizácie projektu: 2. 5. 2018 - 30. 11. 2018
Autor: Drahomíra Moretová Dátum: 30. 06. 2018

Top