DNI DETSKEJ KNIHY 2017

obrázok
Každoročne sa v jarných mesiacoch na Slovensku, vždy v inom meste, organizuje celoslovenský festival DNI DETSKEJ KNIHY. V tomto roku sa v dňoch 10. – 12. apríla 2017 bude konať už 34. ročník tohto projektu a jeho hlavným organizátorom je tentokrát Mestská knižnica mesta Piešťany spolu s BIBIANOU, medzinárodným domom umenia pre deti a Slovenskou sekciou IBBY. Festival sa koná pod záštitou primátora mesta Piešťany Miloša Tamajku.
Mestská knižnica mesta Piešťany sa na tomto projekte úspešne podieľala už v rokoch 1993 a 2001. Pre čitateľov a priaznivcov sme vtedy pripravili bohatý a zaujímavý program, v rámci ktorého sa konalo mnoho stretnutí s významnými slovenskými spisovateľmi, ilustrátormi, vydavateľmi a ďalšími tvorivými pracovníkmi, ktorí svoju prácu zasvätili tvorbe pre deti.
Aj v tomto roku je hlavným cieľom projektu DNI DETSKEJ KNIHY motivovať deti k čítaniu a pravidelnej návšteve knižnice a zároveň vytvoriť príležitosť k osobnému spoznávaniu autorov, ilustrátorov a vydavateľov. Festival sa bude konať na rôznych miestach v Piešťanoch: v knižnici, materských a základných školách, v Piešťanskom informačnom centre, ale aj v okolí Piešťan: vo Vrbovom (v základnej škole i na gymnáziu), vo Veselom, v Moravanoch nad Váhom, Drahovciach, Krakovanoch, na Banke či v Chtelnici, festivalových podujatí sa zúčastnia taktiež deti z Lúky a Trenčianskeho Jastrabia. Do projektu sa zapojili aj ďalšie kultúrne inštitúcie – Elektrárňa Piešťany a Dom umenia Piešťany.
Počas troch dní sa uskutoční viac ako štyridsať podujatí a osem výstav. Priestory našej knižnice budú zdobiť ilustrácie Miroslava Cipára, fotografie Petra Procházku či práce študentov VŠVÚ a ŠÚV J. Vydru v Bratislave. Centrum voľného času Drahovce ponúkne výstavu ľudových európskych rozprávok a Dom umenia Piešťany ilustrácie Martiny Matlovičovej. Svoju účasť už prisľúbili spisovatelia Dušan Dušek, Daniel Hevier, Ján Uličiansky, Roman Brat, Tomáš Janovic, Peter Glocko, Peter Karpinský, Jozef Lenhart, Petra Nagyová-Džerengová, Mária Lazárová, Branislav Jobus, Toňa Revajová, Pero Le Kvet, Barbora Kardošová, Andrea Gregušová, Beáta Panáková, Ľubica Kepštová, Kveta Dašková, Marta Šurinová. Známe sú aj mená ilustrátorov: Martina Matlovičová, Bystrík Vančo, Martin Kellenberger, Vladimír Kráľ, Juraj Martiška, Ľuboslav Paľo, Miroslav Cipár, Alena Wagnerová, Miroslav Regitko, Katarína Slaninková, Peter Uchnár, Stanislav Lajda. Program obohatia svojím umením aj študenti JAMU z Brna. Na Dňoch detskej knihy nebudú chýbať ani vydavatelia slovenských kníh pre deti a mládež: Buvik, Trio publishing, LIC, Slovart, Q111, SPN – Mladé letá, Perfekt či Vydavateľstvo Matice slovenskej.
Súčasťou festivalu bude aj celoslovenský seminár pre pedagógov, knihovníkov, vychovávateľov a všetkých záujemcov o prácu s deťmi. Aktivity Městskej knihovny v Praze odprezentuje metodik práce s mládežou Městskej knihovny v Praze Miloslav Linc a lektora Mgr. Eliška Sadíleková z neziskovej organizácie OSMIJANKO povedie workshop zameraný na využitie prostriedkov tvorivej dramatiky v humornej poézii Tomáša Janovica. Za účasti Tomáša Janovica vyhodnotíme celoslovenskú výtvarnú súťaž Všetko najlepšie, pán Janovic, ktorá je venovaná oslave 80. narodenín známeho slovenského spisovateľa.
Pestrosť a žánrová rôznorodosť jednotlivých podujatí festivalu Dni detskej knihy a mnohí jeho významní hostia sú zárukou toho, že deti i dospelí si tu nájdu niečo zaujímavé, čo ich obohatí.
Projekt podporil Fond na podporu umenia.
Autor: Drahomíra Moretová Dátum: 24. 03. 2017

Top