Žúžiová Zuzana

obrázok

Životopis
Profesionálne sa venuje dizajnu a priestorovému plánovaniu. Zameriava sa na problematiku tvorby verejných priestorov v súčasnom meste. Vo svojich teoretických prácach a projektoch v praxi sa sústreďuje sa na témy týkajúce sa participatívnych plánovacích procesov, zapájania komunít do procesu formovania prostredia a stratégiám pre zdravé a trvalo udržateľné mesto.

Intenzívnou praxou a vzdelávaním v oblasti tvorby verejných priestorov prešla počas svojho ročného pôsobenia v organizácií Project for Public Spaces v New Yorku. Pracovala na 26 projektoch, nielen na území USA, ale aj v ďalších mestách po celom svete. Projekty boli zamerané na tvorbu koncepčných plánov pre námestia, parky, ulice, ihriská, trhoviská a nábrežia. Verejné priestory neboli riešené len vo svojej fyzickej, priestorovo-hmotovej rovine, ale aj sociálno-ekonomickej, a chápené ako významný prostriedok spoločenskej transformácie a vytvárania životaschopných komunít.
V súčasnosti pôsobí ako nezávislá konzultantka pre verejné priestory.

Zdroj: http://www.bcdlab.eu/zuziova.html

Odkazy


Top