T. G. Masaryk vo fotografii

obrázok
Počas mesiaca január 2018 prebiehala v priestoroch Piešťanského informačného centra výstava T. G. Masaryk vo fotografii, ktorá vznikla pri príležitosti 80. výročia úmrtia T. G. Masaryka. Realizovaná bola v spolupráci s Mestskou knižnicou mesta Piešťany, Českým centrom a Múzeom T. G. M. Rakovník, p. o. - Muzeum T. G. Masaryka v Lánech. Výstave sa unikátnym spôsobom podarilo zachytiť, ako bol Tomáš Garrigue Masaryk vnímaný v rôznych etapách novodobých dejín. Jej cieľom bolo predstaviť osobnosť T. G. Masaryka ako konsenzuálnu ikonu českej spoločnosti a poukázať na skutočnosť, ako rôzne interpretácie a dezinterpretácie T. G. Masaryka v priebehu 20. storočia ovplyvnili a stále ovplyvňujú pohľady na jeho osobnosť a jeho odkaz.

Autor: Piešťanské informačné centrum
Dátum: 01. 02. 2018

Top