FESTIVAL SLOVENSKEJ TVORBY PRE DETI

Prezentácia slovenskej literatúry a jej tvorcov.


Projektom Festival slovenskej tvorby pre deti. Prezentácia slovenskej literatúry a jej tvorcov chceme prispieť k oslavám 100. výročia vzniku ČSR a nadviazať na niekoľkoročnú tradíciu medzinárodných aktivít piešťanskej knižnice, ako aj úspešné, doposiaľ realizované projekty na podporu čítania a čitateľského hnutia detí a mladých ľudí. Vzhľadom k tomu, že čeština bola a stále je najbližším a najpríbuznejším jazykom v českom majoritnom prostredí, rozhodli sme sa po predchádzajúcich skúsenostiach v tejto oblasti vytvoriť cyklus programov predovšetkým pre deti a mladých ľudí v slovenskom jazyku, s dôrazom na súčasnú slovenskú literatúru a jej prepojenie s českým prostredím. Projekt je zameraný na prezentáciu hodnotných diel slovenskej kultúry, predovšetkým tvorbu literárnych, výtvarných a divadelných umelcov. Náplňou projektu budú podujatia zamerané na výchovu k čítaniu - prezentácie autorov a diel, autorské čítania, divadelné dramatizácie, tvorivé dielne i výstavy ilustrácií na motívy literárnych predlôh. Projekt prinesie deťom a mladým ľuďom možnosť rozvíjať si vedomosti a znalosti hravo, formou interaktívnych workshopov, tvorivých dielní, stretnutí čitateľov so spisovateľmi, verejných čítaní a počúvaní rozprávok. Aktivity projektu nemajú vekové ani iné obmedzenia. Cieľovou skupinou projektu je predovšetkým české obyvateľstvo, ale i slovenská komunita žujúca v Čechách, odborná verejnosť, pedagógovia, turisti a návštevníci Prahy.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a realizuje sa od 2. 7. 2018 do 31. 1. 2019.

Autor:
Dátum:

Top