Štefánik / Martin Kellenberger

obrázok
Milan Rastislav Štefánik chcel byť v detstve vynálezcom, meteorológom, fotografom, spisovateľom, organistom, hvezdárom. Hvezdárom sa po rokoch štúdia stal, no nikdy nechcel byť vojakom, dôstojníkom. Nakoniec sa stal generálom letectva. Asi preto, že z lietadla je najbližšie k oblohe. Milan Rastislav Štefánik mal po celý život oči plné oblohy. Výstava M. R. Štefánik v ilustráciách Martina Kellenbergera prezentuje kreslenú podobu príbehov zo žiackych rokov Milana Rastislava Štefánika. Významný slovenský ilustrátor a akademický maliar Martin Kellenberger tak svojimi jemnými realistickými ilustráciami doplnil detskú knihu Jaroslava Rezníka Oči plné oblohy, ktorá má snahu aspoň čiastočne odpovedať na mnohé otázky spojené s neskorším životom nášho národného hrdinu. Kde a ako sa formovalo jeho hlboké národné povedomie? Kde sú korene jeho neskoršieho záujmu o hvezdárstvo, letectvo, meteorológiu, vynálezcovstvo? Kde sú pramene jeho charakterových vlastností ako pracovitosť, húževnatosť, vytrvalosť, trpezlivosť, skromnosť, láskavosť, citlivosť?
Výstavu doplnenú množstvom kníh o živote a pôsobení Milana Rastislava Štefánika mohli vidieť návštevníci Piešťanského informačného centra v termíne 7.10. - 4.11.2021.
Autor: Katarína Klusová Dátum: 11. 11. 2021

Top