Autoškola L. Baán

obrázok

Kategórie
autoškoly

Adresa
Dopravná ulica, 2342/3
Piešťany
921 01


Tel.: 0905 648 054
E-mail: baanladislav@gmail.com

Popis
Autoškola sa za zameriava na vyučovanie vedenia motorových vozidiel, výcvik na vozidle s automatickou prevodovkou, autobusovú dopravu. Získate v nej vodičské oprávnenie skupín A1, A2, A, B, B/E, HK96, C, C/E, T, D, D/E, osobitný výcvik podľa osobitného predpisu. Zabezpečí aj doškoľovací kurz, kondičné jazdy vodičov (aj na vozidle s automatickou prevodovkou), či dopravnú výchovu obyvateľstva, školenie o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov podľa zákona NR SR č. 280/2006 a zákona NR SR č. 188/2009 Z. z.


Top