Materská škola E. F. Scherera, Piešťany

obrázok

Kategórie
inštitúcie, školy, školy materské

Adresa
E. F. Scherrera, 40
Piešťany
921 01

riaditeľ, Bc. Slivová Marta

Popis
Materská škola E. F. Scherera je 6-triedne predškolské zariadenie, ktoré poskytuje celodennú aj poldennú starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou v čase od 6.00 do 16.30 h. Sídli v v prenajatom priestore Základnej školy E. F. Scherera so samostatným vchodom.

Kľúčové slová
školy, materské školy

Top