Evanjelický cirkevný zbor augsburského vyznania Piešťany

obrázok

Kategórie
cirkvi

Adresa
Štefánikova, 6664 / 2A
Piešťany
921 01

zborový farár, Mgr. Dolinský Branislav
Tel.: 033/ 772 18 08, 0918 152 311
E-mail: piestany@ecav.sk

Popis
Diaspory patriace do cirkevného zboru - obce: Banka, Moravany nad Váhom, Ostrov - časť Malé Orvište, Bašovce, Dolné Voderady, Drahovce, Ducové, Horná Streda, Hubina, Jalšové, Pobedim, Ratnovce, Sokolovce, Veľké Orvište.

Kľúčové slová
evanjelická cirkev, cirkev

Top