Denné centrum Rozmarín

obrázok

Kategórie
pre seniorov, mimovládne organizácie

Adresa
Teplická, 144
Piešťany
921 01

PhDr. Briganová Martina
Tel.: 033 / 776 54 13
E-mail: martina.briganova@piestany.sk
Otváracia doba:
Po - Pi: 14.00 - 18.00 h

Popis
V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

Kľúčové slová
mimovládne organizácie, kluby dôchodcov

Top