Folklórny súbor Slnečnica

obrázok

Kategórie
kultúra, mimovládne organizácie

Adresa
Vodárenská, 84
Piešťany
921 01

vedúci súboru, Donoval Miroslav, PhDr.
Tel.: 0903 416 478
E-mail: donoval1954@gmail.com

Popis
Folklórny súbor Slnečnica pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Piešťanoch. Má spevácku, hudobnú a tanečnú zložku zameranú na ľudové tradície.

Súbor tvoria študenti SPŠE a v prípravke pôsobia žiaci ZŠ vo veku od 6 do 13 rokov (160 členov). Slnečnica v r. 1998 reprezentovala mesto Piešťany a Slovensko na festivaloch v rakúskom Kremse, St. Poltene a v nemeckom Kaiserslauterne. V priebehu roku 1998 súbor uskutočnil významné vystúpenia v cykle „Slnečnica a jej hostia“ v Dome umenia. Súbor absolvoval okolo 40 vystúpení. Veľký význam majú i výchovné koncerty pre žiakov základných a stredných škôl, ktoré Slnečnica uskutočnila v Dome umenia. Všetko úsilie vynakladané v práci s prípravkou, veľkou Slnečnicou vedie k tomu, aby mladí ľudia vhodným spôsobom využívali svoj voľný čas, zachovávali a šírili tradície ľudovej kultúry, vzorne reprezentovali mesto Piešťany a Slovensko na svojich vystúpeniach doma i v zahraničí. Súbor získal Cenu Cena primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti kultúry v meste Piešťany - Kultúrny počin roka (1998).

Kľúčové slová
folkloristika, ľudová kultúra, ľudové tradície

Top