Centrum voľného času Ahoj

obrázok

Kategórie
inštitúcie, kultúra

Adresa
Teplická, 83
Piešťany
921 01

PaedDr. RSDr. Miroslav Petráš
Tel.: 033 / 772 65 75
E-mail: riaditel.cvc.ahoj@gmail.com

Popis
Podľa záujmu organizuje:
basketbal, vybíjaná, redakčný, výtvarný, aranžérsky, rybársky, astronomický, keramický, tvorivé dielne, tanečný, angličtina, materáčik pre MŠ, klub mladých, klub dievčat, romale klub výpočtový, turistický, strelecký a modelársky, stolný tenis, baseball, karate a horské bicykle.

Kľúčové slová
športové hry, kultúra, mládež

Top