Coro Laudamus

Kategórie
kultúra, mimovládne organizácie

Adresa
Andreja Hlinku, 19/40
Piešťany
921 01

Stanislav Klčovanský (predseda)
Tel.: 033 / 762 84 36, 0908 117 751
E-mail: hyksova@piestany.sk

Popis
Chrámový zbor. Svoju činnosť vykonáva na základe dobrovoľnosti členov bez nároku na honorár. Zbor pracuje v zložení ženy a muži rôzneho veku a zamestnania. Má 76 členov. Zbor vystupoval v mnohých mestách na Slovensku i v zahraničí (Rakúsko, Taliansko, Poľsko, Chorvátsko, Česká republika). V rámci Roka slovenskej hudby naštudoval a premiéroval omšu súčasného skladateľa Juraja Tandlera „Missa brevis“, ktorá mala veľký ohlas u odbornej verejnosti. Zbor získal Cenu primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti kultúry v meste Piešťany - Kultúrny počin roka (1996).

Kľúčové slová
kultúra, kostoly, zbory

Top