Ústav radiačnej ochrany, s.r.o.

obrázok

Kategórie
ústavy, bezpečnosť práce, iné

Adresa
Vajanského, 58
Piešťany
921 01

Ing. Orviský Peter
Tel.: 0905 860 860
E-mail: orvisky@uro.sk

Štefanka Jozef
Tel.: 0905 958 154

Berlanský Roman
Tel.: 0917 536 847

Bc. Hudec Jakub
Tel.: 0908 840 860

Popis
DQC monitor, osobná dozimetria, sledovanie ožiarenia pacientov, skúšky zdrojov ionizujúceho žiarenia, dokumentácia pre vydanie povolenia.


Top