Daňový úrad

obrázok

Kategórie
pre seniorov, inštitúcie

Adresa
Jonáša Záborského, 40
Piešťany
921 21


Tel.: 033 / 796 01 18, 033 / 796 02 00
Fax: 033 / 772 47 71
E-mail: dutt-pn.kontakt@financnasprava.sk
Otváracia doba:
Po: 8.00 - 16.00 h, Ut: nestránkový deň, St: 8.00 - 17.00 h, Št: nestránkový deň, Pi: 8.00 - 14.00 h

podateľňa,
Tel.: 033 / 796 02 00
Otváracia doba:
Po: 8.00 - 16.00 h, Ut: 8.00 - 16.00 h, St: 8.00 - 17.00 h, Št: 8.00 - 16.00 h, Pi: 8.00 - 14.00 h

sekretariát štatutárneho zástupcu,
Tel.: 033 / 796 01 42, 033 / 796 01 48, 033 / 796 01 20

služby pre verejnosť / klientska zóna - správa,
Tel.: 033 / 796 01 00

call centrum,
Tel.: 048 / 431 72 22

Popis
Finančná správa je moderná proklientska inštitúcia. Vznikla 1. januára 2012 zlúčením colnej správy a daňovej správy. Jej vzniku predchádzalo schválenie reformy colnej správy a daňovej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov prostredníctvom programu UNITAS.

Finančná správa
- plní úlohy, ktoré vyplývajú z hlavného poslania finančnej správy, a to najmä v oblasti zamedzovania porušovania colných a daňových predpisov,
- vykonáva dohľad nad dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov, predpisov EÚ a medzinárodných zmlúv, ktorými zabezpečuje realizáciu obchodnej politiky, colnej politiky, daňovej politiky a spoločnej poľnohospodárskej politiky pri obehu tovaru v styku s tretími krajinami,
- vykonáva colný dohľad nad tovarom v rámci colného územia EÚ, v oblasti správy nepriamych daní, daňového dozoru nad tovarmi podliehajúcimi spotrebným daniam,
- vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe cla a daní a pri vymáhaní finančných pohľadávok,
- plní úlohy v oblasti colných taríf, colných sadzieb, colnej hodnoty, nomenklatúrneho zatrieďovania tovaru, pôvodu tovaru, štatistiky obchodu s tretími krajinami a obchodu medzi členskými štátmi EÚ,
- plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi.

Kľúčové slová
dane, úrady, štátna správa

Top