Mestské kultúrne stredisko - Galéria kresleného humoru v Novom Meste nad Váhom

Kategórie
kultúra

Adresa
Hviezdoslavova, 4
Nové Mesto nad Váhom
921 01

Mgr. art. Volárová Mária
Tel.: 032/285 69 20, 0903 450 187
E-mail: riaditelka@msks.sk

Popis
Činnosť MsKS

Predmet činnosti MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA

organizácia kultúrno – spoločenských podujatí
rozvoj záujmových aktivít v oblastiach:
vzdelávacia činnosť
umelecká činnosť
mimo umelecké aktivity
rozvíjanie miestnych tradícií a zvykov
galerijná a výstavná činnosť
knižničná výpožičná služba informačno – propagačná a reprografická služba v Mestskej knižnici
premietanie filmov v kine POVAŽAN
organizovanie mimoškolského vzdelávania /kurzy, prednášky a semináre
organizovanie zájazdov na divadelné predstavenia, návštevy historických pamiatok a iných významných kultúrnych podujatí
prenájom nebytových priestorov na obchodnú a kancelársku činnosť a na organizovanie rôznych spoločenských stretnutí v MsKS a viacúčelovej spoločenskej sále
organizovanie kondičného cvičenia a športovo – relaxačných hier
poskytnutie propagačných, reklamných a aranžérskych služieb
organizácia príležitostných trhov a predaja

Kľúčové slová
inštitúcie

Top