Mládežnícky parlament Piešťany (MPPN)

obrázok

Kategórie
inštitúcie

Adresa
Piešťany,
Piešťany
921 01

predseda, Rastislav Gablovič
E-mail: mp.piestany@gmail.com

Popis
Cieľom Mládežníckeho parlamentu Piešťany (MPPN) je zvýšiť záujem o samotné mesto Piešťany, predovšetkým u jeho obyvateľov, ale aj turistov. Organizuje rôzne akcie a projekty, ktoré majú presvedčiť mladých o tom, že v Piešťanoch nie je nuda.

Hlavné činnosti MPPN:
- zastupovať mladých, ktorí študujú alebo bývajú v meste Piešťany
- spolupracovať so samotným mestom Piešťany v zastúpením Mestským úradom
- spolupracovať s rôznymi občianskymi združeniami a organizáciami, ktoré tu pôsobia
- organizovať akcie typu flashmob
- organizovať akcie, ktoré sú zamerané na podporu kultúry, ekológie a športu
- zvýšiť záujem turistov o samotné mesto Piešťany, organizovaním rôznorodých akcií
- aktivizovať mladých ľudí a podporovať ich talent a záujem o naše mesto

Kľúčové slová
mládež, mladí ľudia, parlament

Top