Apoštolská cirkev

obrázok

Kategórie
cirkvi

Adresa
Potočná, 15
Piešťany
921 01

pastor, Ing. Gábriš Juraj
Tel.: 0901 743 330
E-mail: piestany@acsr.sk

Popis
Apoštolská cirkev na Slovensku je vo svojej podstate protestantská cirkev, špecificky zameraná evanjelikálne, letnično-charizmatického smeru. Je súčasťou celosvetového cirkevného spoločenstva Assemblies of God (AoG), ktoré má po svete viac ako 67 miliónov členov.

Bohoslužby:
- nedeľa o 9.30 h - retro zhromaždenie pre starších
- nedeľa o 17.00 h - hlavné zhromaždenie

Modlitby:
- utorok o 18.30 h

Medzidenominačné bohoslužby:
- štvrtok o 19.00 h

Kľúčové slová
cirkev

Top