Zberný dvor

obrázok

Kategórie
služby

Adresa
Žilinská cesta, 122 (bývalá budova Zväzarmu)
Piešťany
921 01

Ing. Gregorička Branislav
Tel.: 0903 036 897 (vedúci strediska), 0902 264 764 (obsluha ZD)
E-mail: gregoricka@sluzbymesta.sk
Otváracia doba:
Po - Pi: 6.30 - 18.00 h, So: 8.00 - 13.00 h, Ne: zatvorené (prevádzka je počas dňa otvorená nepretržite)

Popis
- ukladanie vytriedených zložiek komunálneho odpadu: sklo, papier, plasty, kovy, železo
- vyradené elektrické a elektronické zariadenia: chladničky, pračky, televízory
- nebezpečný odpad: autobatérie, žiarivky, oleje, farby, lepidlá
- veľkoobjemový odpad: nábytok, koberce
- odpad z údržby zelene: lístie, tráva, konáre, drobný stavebný odpad

Platby za umiestnenie odpadov do Zberného dvora

Za dovezený odpad na Zberný dvor obyvatelia Piešťan neplatia. Výnimkou je drobný stavebný odpad, ktorý je zo zákona spoplatnený sumou 0,015 eur/kg.

Prečo má byť obal s NO označený etiketou?

Podľa zákona o odpadoch má byť pri zbere nebezpečný odpad zabalený vo vhodnom obale a riadne označený. Ak pôvodné označenie - etiketa z obalov neexistuje, je pôvodca tohto odpadu povinný zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou osobou a tak preukázať druh odpadu (§ 25 ods. 4 a 5 Zákona o odpadoch).

Kľúčové slová
služby, zberné strediská

Top