OZ Tradičné ľudové umelecké remeslá

Kategórie
kultúra, mimovládne organizácie

Adresa
Strečanského,
Leopoldov

Ing. Miloš Kunkel
Tel.: 0905 759 645

Kľúčové slová
remeslá, ľudová kultúra, mimovládne organizácie

Top