Happy Move

obrázok

Kategórie
služby

Adresa
Kukučínova ulica, 1670/17
Piešťany
921 01


Tel.: 0915 999 355
E-mail: info@happymove.sk

Popis
Kvalifikovaní tréneri, ktorí sa rozhodli venovať svoj čas deťom. Formou krúžku na školách a škôlkach vykonávajú všeobecnú pohybovú prípravu pre deti. Radi doporučia, ktorý typ a druh športu je pre dieťa najoptimálnejší. Športový krúžok pre deti od 3 do 10 rokov zábavnou formou.

Kľúčové slová
šport, tréneri, pohyb, pohybová aktivita, deti

Top