Nemocnica

Služby / Nemocnica


Vznikla po 2. svetovej vojne spojením a úpravami dvoch medzivojnových sanatórií - Špeciálneho sanatória dr. Schmidta a dr. Weisza a Palace sanatória dr. Brežného. Posledné úpravy budov sa uskutočníli na začiatku 21. storočia a rešpektovali puristický charakter fasád Špeciálneho sanatória, ale znehodnotlili príkladné funkcionalistické fasády Sanatória dr. Brežného.

Organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby, ponúka možnosť preventívnych vyšetrení, operačné zákroky a pohotovostnú službu.

Adresa nemocnice
Nemocnica Alexandra Wintera, n.o.
Winterova 66
921 63 Piešťany

Telefón a e-mail
Ústredňa: 033 / 795 51 11
Sekretariát riaditeľa: 033 / 795 53 00
Fax: 033 / 795 53 35
E-mail: sekretariat@naw.sk

www.naw.sk


Top