Less Work s.r.o.

obrázok

Kategórie
služby

Adresa
Nitrianska, 1857/24
Piešťany
921 01


Tel.: 0902 122 233
E-mail: info@lesswork.sk

Popis
Spoločnosť Less Work s.r.o. sa zaoberá sprostredkovaním práce pre občanov Slovenskej republiky, ako aj pre osoby zo zahraničia. Zamestnanie sa sprostredkováva pre občanov z Európskej únie ako Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Bulharsko, Rumunsko a iné. Taktiež spoločnosť zabezpečuje prácu aj pre osoby z tretích krajín ako je Srbsko, Macedónsko, Čierna Hora, Ukrajina. Nakoľko zlegalizovanie práce pre osoby z tretích krajín je administratívne náročnejšia, požiadavka na takýchto pracovníkov musí byť daná v dostatočnom časovom predstihu a to aspoň 3 mesiace vopred.

Spoločnosť Less Work s.r.o. zabezpečuje komplexné administratívne služby v oblasti zabezpečovania zamestnania pre pracovníkov ako aj sezónnych pracovníkov, teda od vzniku pracovného pomeru cez prihlasovanie na sociálnu poisťovňu, zdravotnú poisťovňu, úrad práce, ako aj cudzineckú políciu až po zánik pracovného pomeru, a tiež aj mzdovú agendu zamestnancov.

Kľúčové slová
služby, práca

Top