Tváre českej krajanskej komunity na Slovensku

obrázok

Typ podujatia
výstava

Dátum, čas a miesto konania
05. 05. 2023 - 29. 05. 2023 Mestská knižnica mesta Piešťany

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany, České centrum Bratislava

Finančná podpora podujatia:
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín - KULTMINOR.

Popis
Výstava portrétov osobností českých krajanských organizácií na Slovensku z objektívu Petra Korčeka.

Spolky vznikli po rozdelení Československa začiatkom deväťdesiatych rokov, kedy sa českí občania žijúci na Slovensku stali národnostnou menšinou. Potrebovali riešiť praktické, ale právne zložité problémy a zároveň cítili, že si chcú udržiavať jazyk, pripomínať tradície a spoločne tráviť voľný čas, a preto založili Český spolok na Slovensku v roku 1993. V súčasnosti má niekoľko samostatných regionálnych organizácií, ktoré združujú Češky a Čechy žijúci po celom Slovensku. Organizujú výstavy, koncerty, prednášky, tábory a dielničky pre deti, vydávajú časopis, spravujú webovú stránku a starajú sa o zachovanie historického odkazu dejín.
Portréty fotografované Petrom Korčekom ukazujú osobnosti, ktoré bez väčšej publicity neúnavne pripravujú akcie a budujú tak vzťah k rodnej kultúre a jazyku. Volia aktivity a umelecké žánre tak, aby predstavili to najlepšie, vznikajúce priamo v radoch členov komunity alebo vyberajú a privážajú umelcov a hostí z Českej republiky. Ich práca rozvíja a upevňuje väzby mimo rodnej krajiny s ich kultúrou, tradíciami, jazykom i aktuálnym spoločenským a politickým dianím, ktoré môžu nielen sledovať, ale vďaka možnosti voliť aj ovplyvňovať.

Výstavu pripravilo České centrum Bratislava v spolupráci s Veľvyslanectvom ČR na Slovensku.


Top