Dni architektúry: Film - Najlepšie mesto na svete + diskusia o mestotvorbe s Petrou Marko

Typ podujatia
film, beseda

Dátum, čas a miesto konania
30. 09. 2023 o 19.00 h Arta (event space)

UsporiadateľArta

Popis
Dánske hlavné mesto je často považované za jedno z najinkluzívnejších, najkreatívnejších a celkovo najlepších miest na život. Ale za akú cenu? Aj to sa dozvieme počas filmu "Najlepšie mesto na svete".
Po filme budeme nielen o mestotvorbe diskutovať s architektkou Petrou Marko.
Petra Marko:
je architektka s 15-ročnou praxou v Londýne. Jej práca na rozhraní verejného priestoru, urbanizmu, výskumu a facilitácie pomáha prepájať sociálne, ekonomické a fyzické aspekty mestskej regenerácie. Je spoluautorkou ocenenej strategickej vízie VeloCity Placemaking, ktorá sa zameriava na obnovu a udržateľný rast dedín a rurálnych oblastí. Podporuje medzioborové presahy a spoluprácu a bola súčasťou panelu mladých profesionálov britskej National Infrastructure Commission, ktorý radí vláde v otázkach dlhodobého rozvoja infraštruktúry. Pravidelne prednáša o mestotvorbe a píše pre odborné publikácie. Je zakladajúcim členom fakulty London School of Architecture, kde viedla výskumné think-tanky sústreďujúce sa na inovatívne modely bývania a radikálnu premenu Londýna na pešie a cyklistické mesto. V Bratislave viedla prieskum Obchodnej ulice, ktorý predstavuje pilotnú štúdiu svojho druhu na území Slovenska.
Vstup: voľný
Miesto: event space
- - -
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia


Top