Malá konferencia k veľkému výročiu

Typ podujatia
významné podujatie, podujatie na ulici

Dátum, čas a miesto konania
29. 02. 2024 od 08.30 h do 12.00 h Vrbové (Námestie sv. Cyrila a Metoda, Vrbové, Kúria Mórica Beňovského)

UsporiadateľMesto Vrbové

Popis
Mesto Vrbové v spolupráci s Gymnáziom Jána Baltazára Magina vo Vrbovom organizuje pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozefa Viskupiča Malú konferenciu k veľkému výročiu. Konferencia sa uskutočňuje pri príležitosti 250. výročia začatia misie vrbovského rodáka Mórica Beňovského (1746-1786) na Madagaskare v službách Francúzska.

PROGRAM:

8:30 Prezencie

9:00 Privítanie účastníkov a úvodné slovo / JUDr. Štefan Kubík, primátor mesta Vrbové

9:10 Slávnostný príhovor / Mgr. Jozef Viskupič, predseda TTSK

9:25 Beňovského príchod na Madagaskar jeho vlastnými slovami / Móric Beňovský: Pamäti a cesty, interpretuje Mgr. Rastislav Jobus

9:35 Dobový kontext života Mórica Beňovského / doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. / Ústav orientalistiky Slovenskej akadémie vied

10:15 Prestávka

10:40 Móric Beňovský a významný francúzsky moreplavec a objaviteľ Jacques Raymond de Grenier du Giron / PaedDr. Patrik Kýška

11:00 Móric Beňovský - zhrňujúci pohľad na jeho životné osudy / PhDr. Ľubomír Bosák

11:20 Cestami Beňovského (film 14min.) / Ing. Vladimír Dudlák, PMP, predseda Združenia Mórica Beňovského

11:40 Diskusia

12:00 Záverečné slovo / Mgr. Matúš Opatovský, viceprimátor mesta Vrbové


Top