Mgr. art. Paľo Ľuboslav, ArtD. (1968)

obrázok

Ďalšie mená
Ľubomír Paľo, Ľubo Paľo

Narodený
Vranov nad Topľou

Pôsobnosť
Bratislava

Typ autority
Ilustrátor, maliar, grafický dizajnér, divadelný a scénický výtvarník, vysokoškolský pedagóg

Životopis
Je absolventom Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove a Oddelenia voľnej grafiky a knižnej ilustrácie prof. Dušana Kállaya na VŠVU v Bratislave. Po ukončení štúdia absolvoval študijný pobyt v Paríži (Cité Internationale des Arts). Autor sa venuje voľnej tvorbe, grafike a knižnej ilustrácii. Ilustračnú tvorbu vystavoval nielen doma, ale aj v rôznych krajinách sveta. Ilustroval viac ako 30 kníh - Tuláčik a Klára (Erik Jakub Groch), Slovenské povesti (Jozef Cíger Hronský), Muž, ktorý sadil stormy (Jean Giono), Podivuhodné príbehy siedmich morí (Ján Uličiansky), Haló, haló, pani Mačka! (Ľuboslav Paľo), Už dočiahnem na kľučku (Jana Šimulčíková), Kde je Afrika? (autorské dielo), Adam a čarovná šmykľavka (Mária Lazárová). V roku 2016 vyšla vo vydavateľstve BUVIK knižka Korneja Čukovského Doktor Jajbolíto s jeho ilustráciami. Niektoré z kníh, ktoré ilustroval, boli preložené a publikované vo Švajčiarsku, Nemecku, Taliansku, Veľkej Británii, Francúzsku, Fínsku, Poľsku, Argentíne, Mexiku, Južnej Kórei, Japonsku. Mnohé z nich získali viacero ocenení doma aj v zahraničí (opakovane v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska, Zlaté jablko BIB 2005, Cena Ľudovíta Fullu 2008, Bienále ilustrácií Oita v Japonsku). Autor spolupracuje aj so zahraničnými vydavateľmi, predovšetkým so švajčiarskym vydavateľstvom Bohem Press.
V súčasnosti pôsobí pôsobí ako pedagóg na VŠVU, kde vyučuje teóriu a prax ilustrovanej knihy.

Odkazy

Knihy (45)

Ocenenia
Cena Ľudovíta Fullu
Zlaté jablko BIB 2005
Oita Biennale of Illustrations
Najkrajšia kniha Slovenska 2002
Najkrajšie knihy Slovenska 2005
Najkrajšia kniha jesene 2015

Top