Digitálna kronika

Podujatia / Digitálna kronika


 • FAREBNÝ SVET OKOLO NÁS

  Projekt Farebný svet okolo nás je pokračovaním podujatí našej knižnice zameraných na podporu integrácie rôznych kultúr, ich spolužitia, chápania, poznania, s cieľom poukazovať na čoraz častejšie sa vyskytujúce negatívne javy súvisiace s...
  zobraziť celý článok
 • ZAŽI KNIHU

  Projekt Zaži knihu nadvazuje na dlhoročnú tradíciu medzinárodných aktivít piešťanskej knižnice, ktoré si kladú za cieľ rozvíjať čítanie, podporovať vzdelanosť, prezentovať a propagovať literatúru pre deti rozmanitými a inovatívnymi formami,...
  zobraziť celý článok
 • VITAJTE V NAŠOM SVETE VI.

  Cieľom 6. ročníka projektu VITAJTE V NAŠOM SVETE je ponúknuť ľuďom so zdravotným a sociálnym znevýhodnením komunikačný most a prostriedok integrácie do väčšinovej spoločnosti. Prostredníctvom rôznych informačných, literárnych, dramatických či...
  zobraziť celý článok
 • POĎ Z ULICE DO KNIŽNICE III.

  Zámerom projektu je reagovať na klesajúcu schopnosť mladej generácie čítať a rozumieť čítanému. V 3. ročníku projektu chceme zamerať pozornosť na skupinu detí v predškolskom veku, kedy si dieťa osvojuje základné zručnosti potrebné pre ďalší rozvoj...
  zobraziť celý článok
 • KEĎ ČÍTANIE JE ČTENÍ X.

  X. ročníkom projektu KEĎ ČÍTANIE JE ČTENÍ chceme prispieť k oslavám významného historického výročia v roku 2018 (100. výročie vzniku Československej republiky) a zároveň nadviazať na dlhodobú tradíciu medzinárodných aktivít piešťanskej knižnice, ako...
  zobraziť celý článok
 • Paráda v Piešťanoch naplnila svoj zámer...

  Slovenský paralympijský výbor opäť zorganizoval niečo výnimočné. Festival Paráda, ktorý bol po prvý raz v Piešťanoch, mal veľký úspech. Spojil všetky typy ľudí - zdravých aj zdravotne znevýhodnených, ateistov i veriacich, pravičiarov aj ľavičiarov....
  zobraziť celý článok
 • Prechádzka rozprávkovým parkom 2018

  Prechádzka rozprávkovým parkom už tradične mení júnovú sobotu piešťanský park na rozprávkovú krajinu. Organizátori podujatia - Materské centrum Úsmev a Mesto Piešťany za podpory miestnych podnikateľských subjektov pripravujú toto obľúbené podujatie...
  zobraziť celý článok
 • Piešťanské zlaté stuhy - Concours d'élégance 2018

  V čase od 7. až 10. júna 2018 sa v Piešťanoch konal 26. ročník prestížneho podujatia Piešťanské zlaté stuhy - Concours d'Élégance 2018. Organizátorom pod vedením Jána Horňáka sa opäť podarilo do nášho mesta pritiahnuť krásne veterány, ktoré...
  zobraziť celý článok
 • Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny 2018

  Počas prvého júnového víkendu sa v Piešťanoch už tradične konalo jedno z najvýznamnejších kultúrnych podujatí roka – Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny. V tomto roku Piešťany oficiálne privítali letnú sezónu už po 27. krát.\n\nI keď hlavným dňom...
  zobraziť celý článok
 • VYŠEHRADSKÉ ČÍTANIE

  Medzinárodný projekt - Vyšehrad číta deťom, do ktorého sa zapája aj Mestská knižnica mesta Piešťany sa začal slávnostnou Inauguráciou. Konala sa 28. mája 2018 od 17.00 h v hoteli Ambassador Zlatá Husa v Prahe za účasti zástupcov všetkých krajín V4....
  zobraziť celý článok
 • Neodíď nám, rozprávočka...

  Mestská knižnica mesta Piešťany spolu s partnermi (Literárne informačné centrum, Bibiana, Medzinárodný dom umenia pre deti, vydavateľstvá Buvik, Slovart, SPN – Mladé letá, Tatran, Ikar, RTVS a Městská knihovna v Praze) vyhlásila koncom roka 2017 ...
  zobraziť celý článok
 • ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK 2018. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe

  Mesto Piešťany, Mestská knižnica mesta Piešťany a RTVS zorganizovali v dňoch 22. – 25. mája 2018 X. ročník festivalu rozhlasových rozprávok ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK 2018. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe. \nZáštitu nad festivalom prevzali: Ministerstvo...
  zobraziť celý článok
 • KNIHOU K VEDOMOSTIAM

  To je názov projektu, ktorý realizovala Mestská knižnica mesta Piešťany v období od 1. augusta 2017 do 30. apríla 2018 s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.\nZámerom tohto projektu bolo zabezpečenie a skvalitnenie knižničného fondu, ktorý je...
  zobraziť celý článok
 • Výstava Jarné inšpirácie

  Krátko pred Veľkou nocou, v týždni od 19. do 24. marca 2018, sa v priestoroch Piešťanského informačného centra konala výstava Jarné inšpirácie. Návštevníci na nej mali možnosť vidieť diela vytvorené šikovnými dámami z Patchwork klubu Piešťany a...
  zobraziť celý článok
 • Slovak Press Photo 2017

  SLOVAK PRESS PHOTO je súťaž novinárskej fotografie, cieľom ktorej je prinášať nezávislé autentické obrazové svedectvo o živote tak, ako ho vidia fotografi žijúci v Slovenskej republike a v okolitých krajinách. Nad 6. ročníkom súťaže prevzali...
  zobraziť celý článok
 • Výstava Nový lunapark

  V termíne od 5. do 28. februára 2018 prebiehala v priestoroch Piešťanského informačného centra výstava s názvom Nový lunapark, ktorá bola realizovaná v spolupráci s OZ Matica osvety. Návštevníci mali možnosť vidieť pestrú paletu nadrealistických...
  zobraziť celý článok
 • PRIESTOR PRE BUDÚCNOSŤ

  Zámerom projektu PRIESTOR PRE BUDÚCNOSŤ bolo pokračovanie revitalizácie, skvalitnenia a modernizácie interiérového a nábytkového vybavenia Oddelenia pre deti s cieľom zvýšiť komfort používateľov knižnice rôznych vekových kategórií s ohľadom na...
  zobraziť celý článok
 • Ekotopfilm - Envirofilm 2018

  Mesto Piešťany sa stalo partnerom regionálnej tour Ekotopfilm - Envirofilm, najstaršieho medzinárodného filmového festivalu s environmentálnou tematikou na svete. Milovníci prírody si počas jedného dňa, 8. februára 2018, v Elektrárni Piešťany, mali...
  zobraziť celý článok
 • T. G. Masaryk vo fotografii

  Počas mesiaca január 2018 prebiehala v priestoroch Piešťanského informačného centra výstava T. G. Masaryk vo fotografii, ktorá vznikla pri príležitosti 80. výročia úmrtia T. G. Masaryka. Realizovaná bola v spolupráci s Mestskou knižnicou mesta...
  zobraziť celý článok
 • O najkrajší vianočný výklad 2017

  Piešťanské informačné centrum v decembri 2017 už po pätnástykrát vyhlásilo tradičnú súťaž O najkrajší vianočný výklad. Z niekoľkých desiatok výkladov prevádzok na území mesta zapojených do súťaže porota vybrala tri víťazné. Ocenenie si tentokrát za...
  zobraziť celý článok
 • POĎ Z ULICE DO KNIŽNICE II.

  Cieľom druhého ročníka projektu Poď z ulice do knižnice bolo osloviť skupinu najmladších čitateľov a ich rodičov zaujímavými aktivitami, vzbudiť záujem o knihu a čítanie, umožniť deťom rozvíjať svoju tvorivosť a fantáziu, ponúknuť deťom i dospelým...
  zobraziť celý článok
<< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  >>
Záznamy 148168 z celkového počtu 399

Top