Cena primátora mesta Piešťany v oblasti kultúry - Osobnosť roka 2012

obrázok

Mgr. art Martin Ševčovič

Autor a garant projektu YOUNG ART SHOW. V roku 2012 už po 5 – krát zorganizovalvýstavu výtvarného umenia v Dome umenia v Piešťanoch. YOUNG ART SHOW poskytuje priestor pre komunikáciu a prezentáciu mladých začínajúcich výtvarníkov v rôznych výtvarných odboroch – maľba, grafika, fotografie, socha, objekt, inštalácia, textilná tvorba, vizuálna komunikácia, priemyselný dizajn, sklo, šperk, keramika a multimediálna tvorba. Projekt je zameraný najmä na študentov a absolventov domácich a zahraničných vysokých umeleckých škôl. Publiku ponúka náhľad do časti súčasného slovenského a zahraničného výtvarného umenia. Projektu YOUNG ART SHOW 5, predchádzalo 8 podobných výstav. YOUNG ART SHOW 4 v októbri 2011, YOUNG ART SHOW 3 v októbri 2010, YOUNG ART SHOW 2 v októbri 2009, YOUNG ART SHOW 1 v marci 2009 a VŠVU + hostia v októbri 2008. Výstavy študentov VŠVU v marci 2008, v septembri 2007 v Dome umenia a v auguste 2006 v priestoroch galérie Fontána. V Piešťanoch počas nich vystavovalo svoje práce viac než 198 autorov zo Slovenska, Českej republiky, Slovinska, Poľska, Maďarska, Rumunska, Grécka, Španielska, Senegalu, Japonska, Indie, Austrálie, Ruska, Arménska, Škótska a USA. Jedným z úspechov prezentácií prác mladých začínajúcich výtvarníkov pomocou projektu YOUNG ART SHOW sú dve výstavy Slovak YOUNG ART SHOW v Moskve, kde 14 vybranýchvýtvarníkov prezentovalo svoje práce v roku 2011. Cena sa udeľuje za realizáciu originálnych výstav v oblasti výtvarného umenia, ktoré výrazne prispeli k obohateniu mestskej a regionálnej kultúry a za šírenie dobrého mena mesta Piešťany doma i v zahraničí.
Autor: Mesto Piešťany Dátum: 01. 04. 2012

Súvisiace osobnosti


Top