Mladý hasič a záchranár 2012

obrázok
Na sklonku septembra sme v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom v Piešťanoch opäť zrealizovali obľúbené podujatie Mladý hasič a záchranár. Jeho cieľom je hravým a zaujímavým spôsobom sprostredkovať deťom základy požiarnej prevencie. Žiaci základných škôl z Piešťan a okolia sa mohli dozvedieť zaujímavosti o tom, ako sa hasilo v minulosti a dnes, a zároveň si prezrieť ukážky historickej aj súčasnej hasičskej techniky. Súčasťou dopoludňajšieho programu v mestskom parku bola aj branno - športová súťaž a výstava výtvarných prác detí spojená s vedomostným kvízom pod názvom Horí!!! Čo teraz? Na realizácii podujatia sa podieľali aj Dobrovoľné hasičské zbory z Drahoviec, Rakovíc a Moravian nad Váhom.
Autor: Martina Marová Dátum: 30. 09. 2012

Top