Piešťanské chodníčky 2

obrázok
V mesiacoch máj – september sme s podporou Trnavského samosprávneho kraja zrealizovali 2. ročník projektu zábavného poznávania mesta Piešťany pre deti a mládež Piešťanské chodníčky. Prostredníctvom tematických vychádzok spojených s rôznymi tvorivými aktivitami sme deťom z Piešťan ale aj návštevníkom ponúkli možnosť spoznať históriu, pamätihodnosti, prírodné zaujímavosti i významné osobnosti nášho mesta. Cieľom projektu bolo predovšetkým zvýšiť informovanosť detí a študentov o svojom regióne, rozšíriť ponuku kvalitného využívania voľného času pre mladých.
Deti zo základnej školy Galanta sa v rámci svojho výletu v Piešťanoch vydali po stopách významnej osobnosti piešťanských kúpeľov Ľudovíta Wintera. Malý tematický výlet za tajomstvami vojenskej histórie spojený s návštevou expozície Vojenského historického múzea v Piešťanoch absolvovali študenti Strednej odbornej školy technickej. Piešťanskí gymnazisti sa zúčastnili vychádzky a prednášky o piešťanských kúpeľoch, na ďalšom podujatí spoznali zaujímavé stromy kúpeľného ostrova, pričom im bola inšpiráciou knižná novinka autorky Evy Wernerovej a fotografa Ľubomíra Škorňáka Stromy Piešťan. Pre žiakov zo ZŠ Holubyho sme pripravili výlet do etnografického múzea Za krakovskú bránu v Krakovanoch, spojený s odborným výkladom a (ne)tradičnou tvorivou dielňou. Deti zo ZŠ Ostrov sa zúčastnili veselej výletnej plavby po vodnej ploche Sĺňava spojenej s hľadaním a spoznávaním vodného vtáctva žijúceho v tejto lokalite.
Autor: Martina Marová Dátum: 03. 10. 2009

Top