Zaži knihu v roku 2022

obrázok
Naša knižnica dlhodobo prezentuje slovenskú i inojazyčnú literatúru (predovšetkým českú). K týmto projektom patrí aj projekt Zaži knihu, v ktorom prostredníctvom kultúrnych a umeleckých podujatí prezentujeme české a slovenské umenie a literatúru pre deti i dospelých. Mladú generáciu zároveň oboznamujeme s obsahom spoločného kultúrneho dedičstva. Aj takto chceme upevniť vzájomné česko-slovenské vzťahy a zvýšiť povedomie o dôležitosti ich rozvíjania.

Zámerom projektu je prispieť k podpore čítania a vzdelávania v oblasti literatúry. Za cieľ si dávame najmä prezentovať a propagovať slovenskú a českú literatúru pre deti i dospelých rozmanitými inovatívnymi formami prostredníctvom rôznych druhov umenia a v rôznych podobách - literárnej, výtvarnej, divadelnej, rozhlasovej, animovanej.

V roku 2022 si v rámci projektu Zaži knihu pripomenieme 100. výročie narodenia jednej z najprekladanejších slovenských spisovateliek Kláry Jarunkovej prostredníctvom výstav a vzdelávacích literárnych podujatí. Detskí návštevníci sa môžu tešiť na rozmanité atraktívne podujatia: čítania z tvorby českých a slovenských autorov, divadelné prezentácie, výstavy ilustrátorov, komponované literárne programy, workshopy a ďalšie. Dospelých poteší obľúbená literárna kaviareň Knihotúlanie. Pokračovať budeme aj v online aktivitách - online rozhovory so spisovateľmi a ilustrátormi, komentované prehliadky či videozáznamy z podujatí.

Pri realizácii všetkých aktivít projektu reagujeme nielen na neustále klesajúcu literárnu gramotnosť mladej generácie, ale i návrat našich čitateľov a návštevníkov, o ktorých sme prišli z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej situácie COVID-19. Projekt je zameraný na deti, mládež a rodičov z Piešťan a regiónu, dospelých návštevníkov, odbornú a širokú verejnosť, turistov i kúpeľných hostí. Z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.
Autor: Mestská knižnica mesta Piešťany Dátum: 07. 02. 2022

Súvisiace akcie


Top