Moja rodina

obrázok
V roku 2019 vyhlásila Mestská knižnica mesta Piešťany celoslovenskú výtvarnú súťaž pre deti materských škôl s názvom Moja rodina. Súťaž bola zameraná na obraz rodiny, nakoľko rodina je miesto, ktoré dieťa pozná najlepšie a vie ho najkreatívnejšie stvárniť. Dieťa sa v rodine učí porozumeniu, láske, rešpektu a získava jedinečný súbor pocitov a vnemov, ktoré ho nik iný nenaučí. Keď toto všetko dieťa prenesie na papier, vznikne z toho dôležité dielo nie len pre zámery tejto súťaže ale i pre rodičov, ktorých výtvarné dielo poteší. Ocenené práce detí z materských škôl z Piešťan, Trenčína, Bratislavy, Krakovian a Starého Tekova mohli návštevníci vidieť v priestoroch Mestskej knižnice mesta Piešťany od 9. do 21.októbra 2021.
Autor: Katarína Klusová Dátum: 29. 10. 2021

Top